ÚVOD

Vitajte na stánke FK Lokomotíva DNV

 

Oznámenie pre členov FCL: Členský poplatok pre rok 2020 je stanovený na 30 €, pre dôchodcov ostáva 10 €. Členské poplatky uhrádzajte na číslo účtu: SK30 0200 0000 2043 0032. do poznámky pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko, VS: číslo svojho členského preukazu. Členom, ktorí zaplatili pôvodnú výšku poplatku bude rozdiel vrátený.

Sme jeden Team